Støt Nivaagaards Malerisamling

Støt Nivaagaards Malerisamling – og vores indkøb af nye værker

 

Johannes Hage, stifteren af Nivaagaards Malerisamling, overdrog i 1908 sin private kunstsamling til offentligheden. Glæden ved at give er uløseligt forbundet med museets historie, og det har alle vores gæster siden 2018 kunnet få del i ved selv at blive støttegivere. Nivaagaards Malerisamling indkøber nemlig fortsat værker til styrkelse af sin unikke kunstsamling, primært inden for dansk guldalder. De private støttebeløb går til nyerhvervelser samt til de løbende restaureringer af værker i samlingen.

 

Støttebeløbene er valgfri, men hvis du donerer minimum 200 kr. kan du hjælpe os på vej mod den væsentlige momsrefusion, vi som almennyttig forening er berettiget til ved mindst 100 donationer.

 

Skattefradrag
Hvis du oplyser dit CPR-nummer eller CVR-nummer kan du få et skattefradrag for din donation.
Vi indsamler dit CPR-nummer med henblik på at sende det til SKAT, så du kan modtage skattefradraget efter Ligningsloven § 8a. Herefter slettes CPR-nummeret. Vi videregiver ikke CPR-numre til andre og behandler det sikkert undervejs.

 

Fradragsværdien er ca. 26%, så et støttebeløb på 200 kr. koster reelt kun 148 kr.

Læs om skattefradrag her